Gímszarvasbika

szeptember 1. – január 31.

- bika, golyóra érett

szeptember 1. - október 31.

- tehén, - ünő

szeptember 1. - január 31.

- borjú

szeptember 1. - január 31.

Dámbika

október 1. - január 31.

- tehén, ünő

október 1. - február utolsó napja

- borjú

október 1. - február utolsó napja

Muflonkos

egész évben

- juh, -jerke, -bárány

szeptember 1. - február utolsó napja

Szika szarvasbika, -tehén, -ünő, -borjú                   

szeptember 1. - december 31.

b, Apróvadfajok

 

Mezei nyúl  

október 1. - december 31.

Üregi nyúl 

szeptember 1. - január 31.

Fácánkakas 

október 1. - február utolsó napja

- fácántyúk (27. § (2))

október 1. - január 31.

Fogoly ((27. § (3))

október 1. - december 31.

Nyári lúd

október 1. - december 31.

Vetési lúd, Nagylilik, Kanadai lúd, Nílusi lúd (27/A. § (1)(2))

október 1. - január 31.

Tőkés réce (27/A. § (3))

augusztus 15. - január 31.

Szárcsa (27/A. § (3))

szeptember 1. - január 31.

Erdei szalonka 

vadászati idény nélkül

Örvös galamb, Balkáni gerle 

augusztus 15. – január 31.

c) Egyéb apróvadfajok

 

Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya, Mosómedve 

egész évben

Borz, Házi görény, Dolmányos varjú, Szarka, Szajkó (27. § (6))

július 1. - február utolsó napja

Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az egyes vadfajoknál e rendelet 27. és 27/A. §-okban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

„27. § (1) A vadászati idényeket az 5. számú melléklet tartalmazza. A vadászati idény, ha annak kezdete vasárnapra vagy hétfőre esik, akkor kiterjed az azt megelőző egy, illetve kettő napra. Ha a vadászati idény vége péntekre vagy szombatra esik, akkor kiterjed az azt követő kettő, illetve egy napra is.

(2) A fácántyúk kibocsátás esetében vadászható, a vadászati hatóság által a vad zárttéri tartásáról és kibocsátásáról adott engedélyben foglaltak szerint. Az engedélyben meg kell határozni a kibocsátás feltételeit és a hasznosítás mértéke, feltételei mellett a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét is.

(3) Fogoly indokolt esetben vadászható azokon a vadászterületeken, ahol kibocsátás történt, a vadászati hatóság által a vad zárttéri tartásáról és kibocsátásáról adott engedélyben foglaltak szerint. Az engedélyben meg kell határozni a kibocsátás feltételeit, a hasznosítás mértékét, mely legfeljebb negyven százalék lehet, továbbá a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét.

(4) Vaddisznó malacnak minősül a szaporulat 20 kg, süldőnek pedig 50 kg zsigerelt testtömegig. Vaddisznó kocának minősül az 50 kg zsigerelt súlyt elérő vagy meghaladó súlyú nőivarú vaddisznó.

(5) Gímszarvasbikát, dámbikát, őzbakot, muflonkost, szika szarvasbikát egész évben, egyéb vadfaj egyedét, továbbá suta vadat az adott vadfajra vonatkozó vadászati idényben szabad élve befogni.

(6) Apróvadas vadászterületeken a dolmányos varjú, a szarka és szajkó az apróvad szaporodási időszakában a vadászati hatóság külön engedélyével gyéríthető.”

„27/A. § (1) Az 5. számú melléklet II. részében felsorolt vízivad fészkelése és vonulása szempontjából nemzetközi jelentőségű és hazai kiemelt jelentőségű vízi élőhelyeken a vadászati hatóság szabályozza a vízivad vadászat rendjét. Ebben szabályozza a vízivad vadászatának helyét, módját, idejét, gyakoriságát.

(2) A vetési lúd és a nagylilik vadászati idénye Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megye teljes közigazgatási területén, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszántúli területén december 1-jén kezdődik és január 31-ig tart. Vetési lúdból és nagylilikből naponta, személyenként összesen legfeljebb 4 darab ejthető el.

(3) Természetes tőkésrécéből, szárcsából naponta, személyenként összesen legfeljebb 8 darab ejthető el. Tenyésztett tőkésréce tilalmi időben is napi terítékkorlátozás nélkül lőhető.

(4) A vadállomány védelme és a vad kímélete miatt vadászati idényre való tekintet nélkül haladéktalanul el kell ejteni a súlyosan beteg és mozgásképtelen, illetve a súlyosan sérült és életképtelen vadat. Az elejtést a vadász, illetve a kísérő köteles a vadászati naplóban „beteg” megjelöléssel rögzíteni, és haladéktalanul bejelenteni a jogosultnak. A jogosult köteles az állat-egészségügyi okból elejtett vadat vizsgálatra alkalmas módon az elejtés helye szerint illetékes hatósági állatorvosnak bemutatni. A hatósági állatorvos az elejtés indokoltságáról külön jogszabály szerinti igazolást állít ki.”

* 7/2010. (II. 2.) FVM rendelete a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

  3. számú melléklet a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelethez, 5. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez